+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no
Albert Stein inkludert i Hall of Fame

Albert Stein inkludert i Hall of Fame

Under helgens Årsavslutning ble Albert Stein nr. 6 i forbundets Hall of Fame. Hall of Fame-komiteen (HoF) begrunnet utnevnelsen slik; “Albert Stein var primusmotor til oppstarten av Oslo Pretenders i 1991, og sammen med Don Loendorf var han med på å forme tidlig...
Styremøte, 13.august 2018

Styremøte, 13.august 2018

Sak nr. 180813-1 Status baseball for barn Carl Davis opplyste styret om utfordringer med å gjennomføre alle Little League-arrangementer som planlagt i år. Det er en kombinasjon av utfordringer i klubbene og mangel på koordinasjon med andre planer som er utfordringen....