Arrangørressurser

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Forbundet har utviklet en manual som klubben kan benytte i forbindelse med gjennomføring av arrangementer. Vi har forsøkt å dekke de fleste forhold knyttet til et arrangementsansvar og mange av områdene som er dekket vil være unødvendig for et enkelt klubbarrangement, eller arrangementer på lavere nivåer.

Det skal allikevel kunne fungere som en god sjekkliste og kanskje en målestokk for hvor vi ønsker at våre arrangementer skal kunne være, uavhengig av nivå.

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit