Strategiplan

Under finner du dokumenter knyttet til forbundets strategiske planer for perioden 2019-2023, presentert og behandlet på forbundstinget 2019.

forbundstinget 17. mars 2019 presenterte styret den overordnede strategiplanen og visjonen
for NSBF for perioden 2019 – 2023 – “Internasjonale ambisjoner bygget på sterke lokalmiljøer”.

2019.03.03 – NSBF-Strategi 2019-2024

NSBF Baseball Strategy 2019-2023

Opprinnelig introdusert i 2016, styret viderefører planen for “Utvidelse” og  “Langtidsdeltakelse”, som arbeidsdokumenter knyttet til Strategiplanen 2019-2023.
2018.10_Utvidelsesplan (BUP)

2018.10_Langtids Deltakelsesplan (LTDP)

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit