Styremøte

Tildeling “Spillemidler til utstyr 2018”

NSBF mottok i dag totaloversikt for ordningen “Spillemidler til ustyr” for året 2018. For NSBF var det totalt søkt om kr 49 853,-, og endelig tildeling til våre søknadsklubber ble kr 40 804,-, eller en tildelingsprosent på 81,78. Dette er noe bedre enn tidligere år. Midlene fordeles andelsmessig likt mellom søknadsklubbene og gir følgende tildeling: …

Tildeling “Spillemidler til utstyr 2018” Les mer »

Styremøte, 9. januar 2019

Carl Davis ga sammendrag av siste møte i BUK, gjennomgang av kvartalsplan, roller, markedsføringstiltak, implementering av NIF retningslinjer. David Schroeder redegjorde for kommende kurs 19. 20. januar. Bjørn Christian Thode koordinerer med David med tanke på kostnader, markedsføring og praktisk gjennomføring. Bjørn Christian thode redegjorde for Post 3-rapport til NIF for 2018, og nye kategori …

Styremøte, 9. januar 2019 Les mer »

Styremøte, 12. november 2018

Styret oppsummerte egne erfaringer og tilbakemeldinger fra deltakerne på høstkonferansen. Regler og retningslinjer FSB må revideres. Det settes klare regler for kansellering av kamper dersom det er hentet inn ekstern dommer. Forbundet forbeholder seg retten til å viderefakturere godtgjørelse og kostnader til dommere. TD-stilling for ESB og FSB utlyses og eventuell utforming og rapportering av …

Styremøte, 12. november 2018 Les mer »

Styremøte, 15. oktober 2018

Bjørn Christian tok gjennomgang av påmeldinger og generell status for program Det har de siste ukene blitt arrangert samråd med representanter hele norsk idrett, fra klubbnivå til særforbund og idrettskrets, for å evaluere de tre foreslåtte modellene i moderingsprosessen. Frem mot 26. oktober vil innspill sammenstilles til et hørings-dokument for sendes ut med høringsfrist 3. …

Styremøte, 15. oktober 2018 Les mer »

The only platform for educational Services to list defaulters

Close