Husk fristen 4. mars: Spillemidler til utstyr 2019

Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2019, med fakturadato i 2019. Søknadsfristen er 4. mars 2020. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist. Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs websider. Veilederen finnes også her. …

Husk fristen 4. mars: Spillemidler til utstyr 2019 Les mer »

Albert Stein inkludert i Hall of Fame

Under helgens Årsavslutning ble Albert Stein nr. 6 i forbundets Hall of Fame. Hall of Fame-komiteen (HoF) begrunnet utnevnelsen slik; “Albert Stein var primusmotor til oppstarten av Oslo Pretenders i 1991, og sammen med Don Loendorf var han med på å forme tidlig norsk baseball. Han var også ansvarlig for oppstarten av “the independent league”, …

Albert Stein inkludert i Hall of Fame Les mer »

Tildeling “Spillemidler til utstyr 2018”

NSBF mottok i dag totaloversikt for ordningen “Spillemidler til ustyr” for året 2018. For NSBF var det totalt søkt om kr 49 853,-, og endelig tildeling til våre søknadsklubber ble kr 40 804,-, eller en tildelingsprosent på 81,78. Dette er noe bedre enn tidligere år. Midlene fordeles andelsmessig likt mellom søknadsklubbene og gir følgende tildeling: …

Tildeling “Spillemidler til utstyr 2018” Les mer »

Styremøte, 9. januar 2019

Carl Davis ga sammendrag av siste møte i BUK, gjennomgang av kvartalsplan, roller, markedsføringstiltak, implementering av NIF retningslinjer. David Schroeder redegjorde for kommende kurs 19. 20. januar. Bjørn Christian Thode koordinerer med David med tanke på kostnader, markedsføring og praktisk gjennomføring. Bjørn Christian thode redegjorde for Post 3-rapport til NIF for 2018, og nye kategori …

Styremøte, 9. januar 2019 Les mer »

Styremøte, 12. november 2018

Styret oppsummerte egne erfaringer og tilbakemeldinger fra deltakerne på høstkonferansen. Regler og retningslinjer FSB må revideres. Det settes klare regler for kansellering av kamper dersom det er hentet inn ekstern dommer. Forbundet forbeholder seg retten til å viderefakturere godtgjørelse og kostnader til dommere. TD-stilling for ESB og FSB utlyses og eventuell utforming og rapportering av …

Styremøte, 12. november 2018 Les mer »

The only platform for educational Services to list defaulters

Close