On Top

Recent Stories

Albert Stein inkludert i Hall of Fame

Under helgens Årsavslutning ble Albert Stein nr. 6 i forbundets Hall of Fame. Hall of Fame-komiteen (HoF) begrunnet utnevnelsen slik; “Albert Stein var primusmotor til

Styremøte, 9. januar 2019

Carl Davis ga sammendrag av siste møte i BUK, gjennomgang av kvartalsplan, roller, markedsføringstiltak, implementering av NIF retningslinjer. David Schroeder redegjorde for kommende kurs 19.

Styremøte, 12. november 2018

Styret oppsummerte egne erfaringer og tilbakemeldinger fra deltakerne på høstkonferansen. Regler og retningslinjer FSB må revideres. Det settes klare regler for kansellering av kamper dersom

Styremøte, 15. oktober 2018

Bjørn Christian tok gjennomgang av påmeldinger og generell status for program Det har de siste ukene blitt arrangert samråd med representanter hele norsk idrett, fra

Husk fristen 4. mars: Spillemidler til utstyr 2019

Nyhetsbrev No. 2 2019 – X-Mas Edition

NSBF Nyhetsbrev No. 02 2019 Seriefinale i ESB, Sammendrag av 2. halvdel av sesongen 2019, og NM Co-Ed

Albert Stein inkludert i Hall of Fame

Nyhetsbrev No. 1 2019 – Recap første halvdel ESB 2019

Tildeling “Spillemidler til utstyr 2018”

Stillingsutlysning: Utviklingskonsulent

Social Media

New From Animag

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
On Trend

Most Popular Stories

Albert Stein inkludert i Hall of Fame

Under helgens Årsavslutning ble Albert Stein nr. 6 i forbundets Hall of Fame. Hall of Fame-komiteen (HoF) begrunnet utnevnelsen slik; “Albert Stein var primusmotor til