Lover og regler

Instruks for forbundsstyrets arbeid, vedtatt i forbundsstyret 25. november 2019.
2019.11.25_Styreinstruks-for-forbundsstyret-i-NSBF

Instruks for NSBF sin Generalsekreær, vedatt forbundsstyret 25. november 2019.
2019_generalsekretærinstruks

Turneringsreglementet er styrende for alle turneringer i NSBF-regi. Det gir også en del føringer for klubber som ikke deltar i turneringsspill, så alle klubber må gjøre seg kjent med innholdet.
Turneringsregler for Little League for 2019, vedtatt av BUK

Turneringsreglement for Co-Ed Softball, gjeldende f.o.m juni 2019. For områder som ikke er eksplisitt dekket i disse reglene, gjelder NSBF sitt til enhver tid gjeldende Turneringsreglement

Dette er Major League Baseball sine offisielle regler. Dersom regler ikke er spesifisert i NSBF Turneringsregelement er et Official Baseball Rules som er førende.
Lovnormen er styrende for NSBF sitt arbeid. Den er godkjent av NIF.
Etter «Bestemmelser om barneidrett», pkt. 4, er særforbundene gitt muligheten til å utdype bestemmelsen innenfor rammen av sin egenart. Utdypning administreres av BUK, etter mandat fra styret i NSBF. Utdypningen er gjeldende og godkjent av NIF f.o.m sesongen 2017.

NSBF har vedtatt egne retningslinjer for ungdomsidrett i tråd med idrettens mål og verdier for ungdomsidretten. Retningslinjene behandles av Barne- og Ungdomskomiteen (BUK).
For ytterligere informasjon om hvordan norsk idrett forholder seg til ungdomsidrett, henvises det Norges Idrettsforbunds sine websider

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

The only platform for educational Services to list defaulters

Close