+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Instruks forbundsstyret NSBF

Instruks for forbundsstyrets arbeid, vedtatt i forbundsstyret 25. november 2019.
2019.11.25_Styreinstruks-for-forbundsstyret-i-NSBF

Generalsekreærinstruks

Instruks for NSBF sin Generalsekreær, vedatt forbundsstyret 25. november 2019.
2019_generalsekretærinstruks

NSBF Turneringsreglement

Turneringsreglementet er styrende for alle turneringer i NSBF-regi. Det gir også en del føringer for klubber som ikke deltar i turneringsspill, så alle klubber må gjøre seg kjent med innholdet.

Turneringsreglement Little League

Turneringsregler for Little League for 2019, vedtatt av BUK

Co-Ed Softball

Turneringsreglement for Co-Ed Softball, gjeldende f.o.m juni 2019. For områder som ikke er eksplisitt dekket i disse reglene, gjelder NSBF sitt til enhver tid gjeldende Turneringsreglement

Official Baseball Rules

Dette er Major League Baseball sine offisielle regler. Dersom regler ikke er spesifisert i NSBF Turneringsregelement er et Official Baseball Rules som er førende.

NSBF Lovnorm

Lovnormen er styrende for NSBF sitt arbeid. Den er godkjent av NIF.

Retningslinjer for barneidrett (under 13 år) i soft- og baseball

Etter «Bestemmelser om barneidrett», pkt. 4, er særforbundene gitt muligheten til å utdype bestemmelsen innenfor rammen av sin egenart. Utdypning administreres av BUK, etter mandat fra styret i NSBF. Utdypningen er gjeldende og godkjent av NIF f.o.m sesongen 2017.

Retningslinjer for ungdomsidrett

NSBF har vedtatt egne retningslinjer for ungdomsidrett i tråd med idrettens mål og verdier for ungdomsidretten. Retningslinjene behandles av Barne- og Ungdomskomiteen (BUK).
For ytterligere informasjon om hvordan norsk idrett forholder seg til ungdomsidrett, henvises det Norges Idrettsforbunds sine websider

Share This