+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Forbundsstyret

Aleksander Wermers Nilsen

Aleksander Wermers Nilsen

President

e-post: president@soft-baseball.no
tlf: +47 455 14 866

Alice Fjelldal

Alice Fjelldal

Visepresident

Alice Fjelldal
+47 920 808 56

 

Marte Myhrer

Marte Myhrer

Styremedlem

Torstein Sandaa-Johansen

Torstein Sandaa-Johansen

Styremedlem

Carl Davis

Carl Davis

Styremedlem

e-post: carl.davis@soft-baseball.no
tlf: +47 967 24 564

David Schroeder

David Schroeder

Varamedlem

e-post: david.schroeder@soft-baseball.no
tlf: +47 465 69 099

Komiteer

Teknisk Komite

Leder –
tekniskkomite@soft-baseball.no

Anleggskomite

Leder – 
anleggskomite@soft-baseball.no

Baseball for barn og unge

Leder – Einar Nordgaard
e.nordgaard@soft-baseball.no

Turneringskomite

Leder – Terje Hoaas
turneringskomite@soft-baseball.no
+47 924 50 245

Valgkomité

Leder – Ola Apenes
valgkomite@soft-baseball.no

Kontrollkomité

Leder – Sigrid Kürshner-Broekema
kontrollkomite@soft-baseball.no

Ansatte

Bjørn Christian Thode

Bjørn Christian Thode

Generalsekretær

e-post: baseball@nif.idrett.no
tlf: +47 934 27 313

Alex Guilford

Alex Guilford

Utviklingskonsulent og Teknisk Direktør

e-post: alex.guilford@soft-baseball.no
tlf: +47 

Andy Johnson

Andy Johnson

Leder for Sportslig Utvikling

e-post: andy.johnson@soft-baseball.no
tlf: +47 977 32 204

Brian Bach

Brian Bach

Leder for Norges Baseballakademi

e-post: bbach@nordic-american.com
tlf: +47 480 31 889

Share This