Tildeling “Spillemidler til utstyr 2018”

NSBF mottok i dag totaloversikt for ordningen “Spillemidler til ustyr” for året 2018. For NSBF var det totalt søkt om kr 49 853,-, og endelig tildeling til våre søknadsklubber ble kr 40 804,-, eller en tildelingsprosent på 81,78. Dette er noe bedre enn tidligere år.

Midlene fordeles andelsmessig likt mellom søknadsklubbene og gir følgende tildeling:
Drammen Baseballklubb:
– Søknadssum kr 9 666,-, til scoreboard og batting cage
– Tildelt kr 7 912,-

Mjøndalen Idrettsforening:
– Søknadssum kr 10 836,- til portabel backstop, pitching-maskin og utstyrspakke
– Tildelt kr 8 869,-

Oslo Alligators Softball- og Baseballklubb
– Søknadssum kr 4 998,-, til batting cage og utstyrspakke
– Tildelt kr 4 090,-

Sola Baseballklubb
– Søknadssum kr 10 387,-, til scoreboard
– Tildelt kr 8 502,-

Øvrevoll Hosle IL
– Søknadssum kr 13 966,-, til backstop
– Tildelt kr 11 431,-

Vi gratulerer klubbene med tilskuddene!

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit