Styremøte, 15. oktober 2018

Bjørn Christian tok gjennomgang av påmeldinger og generell status for program

Det har de siste ukene blitt arrangert samråd med representanter hele norsk idrett, fra klubbnivå til særforbund og idrettskrets, for å evaluere de tre foreslåtte modellene i moderingsprosessen. Frem mot 26. oktober vil innspill sammenstilles til et hørings-dokument for sendes ut med høringsfrist 3. desember. Idrettstyret behandler og kommer med innstilling til Idrettstinget 2019 i styremøte 13. desember. Bjørn Christian Thode følger opp forbundets høringsinnspill.

I Sven Richard Tønnessens fravær gis Marit Alice Fjelldal signaturrett for forbundet sammen med daglig leder, og kan godkjenne refusjoner i Visma Expense.

Marit Alice Fjelldal deltar i NIF sitt mentorprgam for kvinnelige ledere.

Utsettes til etter høstkonferansen

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit