Styremøte, 12. november 2018

Styret oppsummerte egne erfaringer og tilbakemeldinger fra deltakerne på høstkonferansen.

Regler og retningslinjer FSB må revideres. Det settes klare regler for kansellering av kamper dersom det er hentet inn ekstern dommer. Forbundet forbeholder seg retten til å viderefakturere godtgjørelse og kostnader til dommere. TD-stilling for ESB og FSB utlyses og eventuell utforming og rapportering av kamper gjøres i samråd med ny TD.

BUK og Turneringskomiteen oppfordres til å samarbeide med ny TD om tilrettelegging av seriene.

Strategisamling for styret settes til 22. – 24. februar,

Little League-bane Kristiansand – Støttes med kr 75 000,-
Baseball Immersion Week
 – forbundet kan stille med stipend (opp til kr 3 000,-). Styret forventer nærmere utredet prosjektplan.
Landslag i softball– må p.t. ansees som et utviklingslag – budsjett og planer må utvikles og konkretiseres. Forbundet støtter clinics og try-out økonomisk, samt reise til Baltic Open fratrukket egenandel, i samråd om økonomiske rammer og innhold med GS. Forbundet understøtter trenerkurs for ressurspersoner i prosjektet på lik linje, men disse skal så langt det er mulig avholdes i Norge slik at tilbudet kan nå flere deltakere.
Utbedring av bane for Bergen Wet Sox – Styret er positive, men avventer nærmere utredning fra klubben.
Utstyr til barnetreninger – Klubben anbefales å søke eksterne kilder for finasiering, og eventuelt søke forbundet om delfinansiering når budsjett foreligger.

Bjørn Christian Thode ga en statusoppdatering og redegjorde for høringsdomument sendt ut av NIF 26. oktober, med høringsfrist 9. desember. GS utarbeider høringssvar og underretter styret før utsendelse.

Oslo Alligators presenterte søknad om støtte til sommer-camp for barn og unge i alderen 9-15 år. Søknad godkjent og tildelt kr 15 000,-

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit