Husk fristen 4. mars: Spillemidler til utstyr 2019

Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2019, med fakturadato i 2019.
Søknadsfristen er 4. mars 2020.

Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist. Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig
veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs websider. Veilederen finnes også her.

I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at fotballgruppen sender søknad via Fotballforbundet, mens skigruppen søker via Skiforbundet osv.Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin, hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». I særidrettsgrupper har personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin tilgang til søknadsskjemaet:
Leder, Daglig leder, Adm.leder og Org.ansvarlig KL/BL.
Søknadsansvarlig benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.

Har du aldri vært innlogget med din Min idrett bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?»

NIF har også sendt  denne informasjonen per e-post til leder i klubb, leder i særidrettsgruppe og klubbens/særidrettsgruppens registrerte e-postadresse.
Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 21 02 90 90 eller e-post: support@idrettsforbundet.no

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit