Albert Stein inkludert i Hall of Fame

Under helgens Årsavslutning ble Albert Stein nr. 6 i forbundets Hall of Fame.

Hall of Fame-komiteen (HoF) begrunnet utnevnelsen slik;
Albert Stein var primusmotor til oppstarten av Oslo Pretenders i 1991, og sammen med Don Loendorf var han med på å forme tidlig norsk baseball. Han var også ansvarlig for oppstarten av “the independent league”, som ga alle lag anledning til å spille flere kamper enn de offisielle kampene fra forbundet. I tillegg var han en stor batter og holdt inntil for få år siden rekorden klubbrekorden i Pretenders i både batting average, on-base percentage og slugging”.

Opptak til HoF skjer ved avstemming hvor alle sittende klubbledere, forbundsstyret, medlemmer av HoF, tidligere presidenter, og ansatte i NSBF har stemmerett. Mer informasjon om Hall of Fame finnes på forbundets websider.

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit